Przewóz osób pojazdami samochodowymi. Krótka charakterystyka działalności.

Usługi w zakresie przewozu osób pojazdami samochodowymi świadczone są przez firmy, które zajmują się transportem drogowym. Rodzaj pojazdu jest uzależniony od prowadzonej działalności. Przewozy mogą być wykonywane zarówno autobusami czy tzw. busami, a więc pojazdami mieszczącymi 7-9 osób wraz z kierowcą, jak i typowymi samochodami osobowymi.

Formalności związane z przewozem osób
Ten rodzaj działalności należy do tzw. działalności regulowanych. Wymaga, zatem odpowiednich pozwoleń i licencji. Osoby zarządzające firmą nie mogą mieć na swoim koncie wyroków sądowych za przestępstwa umyślne zarówno karne, skarbowe, jak i przestępstwa przeciw mieniu, bezpieczeństwu w komunikacji, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów czy ochronie środowiska. Oczywistym jest, że właściciel przedsiębiorstwa przewozowego nie może również posiadać zakazu wykonywania działalności związanej z transportem drogowym.

Do założenia firmy transportowej zajmującej się przewozem osób niezbędne jest posiadanie stałej, rzeczywistej siedziby. Właściciel zobowiązany jest także do posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych. Powinien ponadto wykazywać się zdolnością finansową, która umożliwi mu podjecie działalności gospodarczej. Kolejna niezbędna formalność to zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W niektórych przypadkach właściciel może być zobowiązany do uzyskania jednej z licencji:
– licencji wspólnotowej albo
– licencji na wykonywanie transportu drogowego związanego z przewozem osób samochodami osobowymi.

Co trzeba zrobić, aby założyć firmę transportową?
Tak jak w przypadku każdego rodzaju działalności konieczne jest zarejestrowanie firmy w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wniosek składa się tradycyjnie, czyli osobiście we właściwym urzędzie gminy lub miasta albo za pośrednictwem Internetu, wypełniając stosowny formularz. Tradycyjny wniosek podzielony jest na kilka części: CEIDG-RD, MW, RB, SC i PN. Wszystkie one stanowią wniosek o wpis, jeżeli tylko są wypełnione. W przypadku wniosku wypełnianego elektronicznie podział na wspomniane części nie obowiązuje.

Przed rozpoczęciem działalności należy jeszcze wybrać określoną formę opodatkowania oraz zgłosić firmę do ubezpieczenia. Nie ma konieczności zakładania odrębnego kąta firmowego. Właściciel może posługiwać się swoim prywatnym rachunkiem bankowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *