IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PSYCHOLOGIA WARTOŚCI NA POCZĄTKU XXI WIEKU”

Niniejsza konferencja odbywała się w Lublinie w dniach 8 – 9 grudnia 2015 roku. Wśród Organizatorów Konferencji wymienić należy: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku (Wydział Psychologii) oraz Uniwersytet Państwowy w Brześciu im. A. Puszkina (Wydział Społeczno-Pedagogiczny). Warto więc zdecydować się na konferencje Lublin.

Celem tego wydarzenia były następujące aspekty: naukowa refleksja nad współczesną psychologią oraz jej aksjologiczny kontekst, relacje terapeutyczne, które są podejmowane na linii: psycholog – pacjent/klient, diagnozy pacjenta w kontekście oceniających go kryteriów zaburzeń zdrowia psychicznego, porządek moralny i poszanowanie hierarchii wartości psychologa oraz jego pacjentów a także etyka zawodowa psychologa, problematyka psychologii jako problemów i dylematów moralnych związanych z wyborem wartości, zwłaszcza tych, które są znaczące dla człowieka. Podczas konferencji zważywszy na jej międzynarodowy charakter podjęte zostały także zagadnienia psychologii wartości i wy-chowania ku wartościom w perspektywie Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Cele niniejszej Konferencji przedstawiały się w następujący sposób:

prezentacja systemów i hierarchii wartości w historii myśli psychologicznej i w ówczesnej psychologii, aktualna kondycja psychologii w Polsce i w Europie w kontekście jej wartości, prezentacja nowych psychologicznych teorii i koncepcji wartości, przedstawienie metod wychowania ku wartościom psychologii, zaprezentowanie badań nad wartościami w Polsce, w Białorusi i na Ukrainie, przed-stawienie nowych metod, technik i narzędzi, które służą do pomiaru wartości i wartościowania, prezentacja naturalnego systemu rodzinnego jako środowiska, w którym kształtują się wartości, zaprezentowanie nowej strategii ukształtowania ważnych wartości w środowisku akademickim, przedstawienie aktualnych metod zarządzania poprzez wartości, zaprezentowanie futurystycznych modeli hierarchii i systemów wartości. Należałoby też wspomnieć, iż Konferencja bardzo szczegółowo zobrazowała i wyznaczyła obraz dzisiejszej psychologii. Wartości rozpatrywane są w wielu aspektach. Rozróżniamy je w płaszczyznach takich jak zachowanie, nasze myśli, jak i codzienne postawy. Valor od valere, czyli być wartościowym. Od tego właśnie słowa pochodzi słowo ,,wartość”. Jego początkowe znaczenie oznaczało przede wszystkim: moc charakteru; mieć siłę oraz zdrowie fizyczne, jak również dotyczył męstwa i odwagi. Wartość jest określeniem danej idei, czasem również instytucji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *