Sezon grzewczy- co powinniśmy wiedzieć?

Zbliżający się sezon grzewczy to dobry moment, by przypomnieć sobie obowiązki jakie spoczywają na zarządcy nieruchomości. Trzeba zaznaczyć, że by do jakiegoś budynku było dostarczane ciepło, musi zostać podpisana umowa cywilnoprawna między zarządcą wspólnoty, wspólnotą mieszkaniową czy spółdzielnią z dostawcą ciepła. Zarządca nieruchomości, który jest stroną umowy zgodnie z przepisami ma obowiązek pobierania opłaty za ogrzewanie mieszkania w takiej wysokości „aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu (…) ciepła”. Ustawodawca nakłada także obowiązek na zarządcę budynku, by rozliczył koszt zakupu ciepła z podziałem na poszczególne mieszkania za pomocą np. ciepłomierzy. Jakiekolwiek wątpliwości co do wysokości opat za ogrzewanie mieszkania należy zgłaszać do zarządcy nieruchomości, nie do dostawcy ciepła.

Od kiedy powinny być włączone kaloryfery?

W niektórych nieruchomościach zdarzają się skargi na to, że centralne ogrzewanie jest włączane zbyt późno. Niestety polskie prawo nie definiuje precyzyjnie wyrażenia: „sezon grzewczy”. W przypadku sporu, punktem odniesienia dla zarządcy są zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690), które jest aktem wykonawczym do ustawy Prawo budowlane. Możemy znaleźć taką informację, że w pokojach mieszkalnych czy w kuchni nie może być mniejszej temperatury niż +20 stopni Celsjusza.

Warto wiedzieć, że zarządca nieruchomości odgrywa istotną rolę w kwestii właściwego funkcjonowania centralnego ogrzewania. Tutaj znajdziemy zarządcę nieruchomości, któremu bez obaw możemy powierzyć to zadanie: http://www.zarzadcakrakow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *