Wydzielenie stref w ogrodzie i ich właściwe oświetlenie

Ogród to miejsce spełniające jednocześnie kilka funkcji. Poza najbardziej oczywistą rolą, dekoracyjną i reprezentacyjną, staje się także przestrzenią do wypoczynku, zabawy oraz rekreacji. Dlatego współczesne ogrody z reguły dzielone są na kilka stref, a każda z nich powinna zostać właściwie oświetlona. Dzięki temu możemy stworzyć w ogrodzie naprawdę przyjemne, komfortowe…Continue Reading